Name of Student
Sr. No Name
01 Dalal Jayashri Kisan
02 Shirale Puja Aasaram
03 Kharat Varsha Kamalakar
04 Jogdand Sonali Sudamt
05 Halade Radha Mahadev
06 Zore Savita Bapurao
07 Kolahe Manisha Vasantrao
08 Patil Pratiksha Panjabrao
09 Mundhe Puja Ashok
10 Shevege Darshana Sukhadev
11 Dhondarkar Kalyani Sunil
12 Shirale Priyanka Asaram
13 Mallawat Priyanka Vijaykumar
14 Kakade Nita Vijay
15 Udasi Surekha Jagdish
16 Sanap Ashwini Baban
17 Narode Jyoti Shakar
18 Bais Kavaita Dilipsingh
19 Vaghmare Sangita Laxshman
20 Chandorkar Vaishnavi Pramod
21 Fiske Dipti Prakash
22 Kale Pallavi Vinayak
23 Ghonge Radha Eknath
24 Mhaske Manisha Baban
25 Gatole Surekha Dinkar
26 Shete Puja Harish
27 Shewale Puja Umaji
28 Chavade Savita Sheshrao
29 Sonune Kalyani Surendra
30 Ghuge Priya Narayan
31 Ghatolkar Dipali Ashok
32 Awchar Anuja Anil
33 Mehetre Laxmi Jayram
34 Kaluse Swati Shivaji
35 Khandebharad Punam Piraji
36 Kolape Puja Arvind
37 Malik Puja Govind
38 Bhijade Harshala Sopan
39 Jadhav Manisha Balasaheb
40 Kandalkar Varsha Ashok
41 Tambe Sonali Ashok
42 Kithe Mangala Somnath
43 Borade Puja Ashok
44 Mahale Swati Yashwant
45 Purandare Ashwini Rajendra
46 Mishrikotkar Surbhi Kamalakar
47 Ridhe Swati Dattatray
48 Deshpande Dipali Dinkarrao
49 Pagare Anita Waman
50 Rahe Vashali Vishnu