Name of Student
01 Chavan Mayuri Govind
02 Jadhav Rupali Nivruti
03 Deshmukh Priya Ramesh
04 Kharat Ujwala Nandu
05 Eknath Umesh Annabhau
06 Ingle Arti Umaji
07 Kurangal Manisha Laxmikant
08 Magar Arati Sudhakr
09 Nagre Sandhya Vishnu
10 Sarkate Bhagyashri Vilas
11 Shahane Ashwini Sunil
12 Tale Vaibhav Damodhar